ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამის ეფექტურობის კვლევა


პოლიტიკის დოკუმენტი

ეთნიკური უმცირესობის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა პროფესიული განვითარების, კარიერული წინსვლისა და დასაქმების შესაძლებლობები და პერსპექტივები


კვლევის ანგარიში

უოლტერ ფეინბერგი და იონას ფ. სოლტისი


სკოლა და საზოგადოება

მურიელ სავილიე-ტროიკე


შესავალი მეორე ენის ათვისებაში

ჯიმ კუმინსი და მერილ სვეინი


ბილინგვიზმი განათლებაშიstudentnetstudentnetstudentnetstudentnet