28 ივნისს, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევის ანგარიში წარადგინა: "1+4 პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების შესაძლებლობების კვლევა ზოგადი კონტექსტისა და კონკრეტული მაგალითის ანალიზის საფუძველზე". 


კვლევის მიზანია იმ ასპექტების და ფაქტორების შესწავლა, რომლებიც სპეციფიკურად ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ახალგაზრდებისთვის დასაქმების ბაზარზე არსებობს. 

კვლევა მომზადდა „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის“ (PITA) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის მიერ (UNAG), აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.

 

ღონისძიების ფოტოები

 

არ ხართ მომხმარებელი? დარეგისტრირდით!

შედით თქვენს ანგარიშზე