ეთნიკური უმცირესობის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა პროფესიული განვითარების, კარიერული წინსვლისა და დასაქმების შესაძლებლობები და პერსპექტივები

ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამის ეფექტურობის კვლევა

კვოტირების სისტემის კვლევა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში

ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა განათლების პროგრამების მიხედვით

ლიდერობა და ადმინისტრირება სკოლაში- მნიშვნელოვანი ცნებები, სიტუაციური სავარჯიშოები და სიმულაციები

მეშვიდე გამოცემა

ავტორები: რიჩარდ ა. გორტონი, ჯუდი ა. ალსტონი, პეტრა ი. სნოუდენი

არ ხართ მომხმარებელი? დარეგისტრირდით!

შედით თქვენს ანგარიშზე